Vi erbjuder följande tjänster


Bokföring

(finska, svenska och engelska)

Löneräkning

Betalningsrörelse

Bokslut och Koncernbokslut

Skattedeklarationer

Månadsrapportering

(också i kundens egna program, tex SAP).

Anmälningar till myndigheter och försäkringsbolag

Grundande av nya företag

Konsultering

Vi använder EmCe eller Procountor programvara. Vid betalningar och e-fakturor använder vi oss av Basware Abp:s produkter.