LJR-Accounting har varit verksam inom sitt område allt sedan 1983.


Vi erbjuder ekonomitjänster i form av bokföring till fullständig outsourcing av ekonomifunktionerna. Vår kundbas består av både inhemska och utländska företag samt små firmor.

Kundbetjäning och pålitlighet är nyckelord i vår verksamhet. Vår professionella och språkkunniga personal betjänar på finska, svenska och engelska. Bolaget är privatägt och vårt kontor finns i Munksnäs.