Kundbetjäning och pålitlighet
- nyckelord i vår verksamhet

Läs mera

LJR-Accounting har varit
verksam inom sitt område allt sedan 1983.


Vi erbjuder ekonomitjänster i form av bokföring till fullständig outsourcing av ekonomifunktionerna åt både små och medelstora bolag. Vår kundbas består av både inhemska och utländska företag samt små firmor.

Kundbetjäning och pålitlighet är nyckelord i vår verksamhet. Vår professionella och språkkunniga personal betjänar på finska, svenska och engelska.
Bolaget är privatägt och vårt kontor finns i Munksnäs.