vinterbild
Till början
Tjänster
Aktuellt
Kontakt
English

PÅLITLIG
SPRÅKKUNNIG
SAKKUNSKAP
Bokföringsbyrån LJR-Accounting Oy har varit verksam inom sitt område sedan 1983. Vår kundkrets består av både inhemska och utländska företag. Kundbetjäning och pålitlighet är nyckelord i vår verksamhet. För tillfället har vi sju yrkeskunniga bokförare som jobbar på vår byrå. Företaget är privatägt och verkar i Lill-Hoplax i Helsingfors.

Välkommen !

Paciusgatan 27, 00270 HELSINGFORS

phone 09-5123322 fax 09-4362160